Posted on

Office Chair Buying Guide : คู่มือสำหรับการเลือกซื้อเก้าอี้สำนักงาน

Office Chair Buying Guide : คู่มือสำหรับการเลือกซื้อเก้าอี้สำนักงาน

เก้าอี้ที่ดี = ท่านั่งทำงานที่ถูกหลัก ” เป็นสิ่งคู่กันที่ทำให้ การนั่งทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งในเรื่องของ ความสบาย ผ่อนคลาย และ สุขภาพที่ดี วันนี้โมดิน่า ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ “การเลือกเก้าอี้สำนักงาน” ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Continue reading Office Chair Buying Guide : คู่มือสำหรับการเลือกซื้อเก้าอี้สำนักงาน

Posted on Leave a comment

เก้าอี้ทำงาน สำคัญอย่างไร ??

เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้ผู้บริหาร เปรียบเสมือนเครื่องมือสำคัญชนิดหนึ่งสำหรับออฟฟิศ เนื่องจากเราใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งทำงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง / วัน ดังนั้น การเลือกเก้าอี้ที่ไม่ได้เป็นเพียงเก้าอี้ทำงานทั่วไป แต่ยังสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพได้ด้วย จะดีกว่าไหม??  เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้ผู้บริหาร โมดิน่า เฟอร์นิเจอร์ เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพได้อย่างดี

Continue reading เก้าอี้ทำงาน สำคัญอย่างไร ??