เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ


เก้าอี้ทำงานทั้งหมด จาก โมดิน่า เฟอร์นิเจอร์ เป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับคนวัยทำงานรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยผสมผสานความลงตัวของการนั่งทำงานและพักผ่อนอิริยาบถจากการนั่งอยู่กับเก้าอี้ได้เป็นเวลานาน ไม่รู้สึกอึดอัด หรือปวดเมื่อย ด้วยการออกแบบให้ตามหลักสรีระศาสตร์อย่างถูกต้อง

Showing all 11 results

Showing all 11 results